Backgorund image

Podno grijanje

Podno grijanje je oblik glavnog ili pomoćnog grijanja kojim se postiže toplinska udobnost unutar zatvorenih prostora koristeći se pri tome kondukcijomradijacijom i konvekcijom. Takvi prostori su prvenstveno namijenjeni svakodnevnom životu.

Podno grijanje ima za sobom dugu povijest koja seže u neolitsko doba. Arheološki iskopi u Aziji i na Aleutskim otocima otkrili su kako su njihovi stanovnici koristili dim za grijanje, izvlačivši i odvajajući ga od vatre preko sustava izdubljenih brazda prekrivenih kamenom, smještenih u podu njihovih podzemnih nastambi. Vrući dim je grijao podno kamenje koje je potom zračenjem grijalo prostorije. Ovi rani i relativno primitivni oblici su evoluirali i razvili se u moderne sustave koji koriste mrežu cijevi punjenih tekućinom, ali i električne instalacije koje griju na principu električnog otpora.

Toplinska udobnost podnog grijanja