Backgorund image

Montaža

Montaža

Sustav SOLEO grijanja pruža mogućnost montaže ispod ravnajućeg sloja - estriha (primjenjuje se kod objekata u izgradnji), kao i mogućnost montaže na već završen ravnajući sloj, ispod same podne podloge (primjenjuje se kod renoviranja i rekonstrukcije već izgrađenih objekata). Ovaj sustav grijanja je funkcionalan i primjenjuje se kod svih vrsta podnih podloga:

  • Keramičkih i kamenih pločica
  • Laminata i višeslojnih parketa
  • Svih vrsta industrijskih podova
  • Etisona i tepiha

Transformator i kompletna elektronika se montiraju u metalna kućišta. Ovisno o stupnju dorade, kao i od namjene grijanog prostora, postoje dvije vrste metalnih kućišta: ugradna - podžbukna i nadgradna - nadžbukna. Metalna kućišta se izrađuju u više dimenzija i u nekoliko veličina i boja.