Backgorund image

Garancija i certifikati

Garancija

  • Grijač: 20 godina
  • Transformator: 5 godina
  • Elektro sklopovi: 2 godine
  • Termostat: 2-5 godina (u ovisnosti od proizvođača)

Licence i atesti

SIQ Slovenski institut za kakvost in meroslovje, Tržanska cesta 2, SI-1000 Ljubljana

SIQ atest - sigurnost i kvaliteta ispitana:

  • EMC Test File No. C20060470
  • EN55014 - 1:2000+A1:2001+A2:2002
  • EN55014 - 2:1997+A1:2001
  • EN61000 - 3 - 3:1995+A1:2001
image